Giải pháp Spa

Giải pháp Marketing mà Spa Solutions mang đến cho khách hàng chú trọng vào việc tạo dựng một thương hiệu hoàn toàn khác biệt. Từ việc chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu đến hoạch định các chiến lược marketing trong dài hạn. Tất cả được cụ thể hóa trong 3 gói giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như mức độ cần thiết với từng giai đoạn phát triển của từng khách hàng. Tư vấn, Setup, Tư vấn thiết kế, Định hướng thương hiệu, Truyền thông, Quảng bá bán hàng, Đào tạo, Quản trị vận hành.
 

#

#