Đào tạo Spa

Dịch vụ đào tạo tổng thể về Thẩm mỹ viện và Spa H&A Edu - Viện đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp đầu tiên cung cấp trọn bộ kỹ năng tay nghề, thao tác thiết bị thẩm mỹ và các giải pháp quản lý, vận hành tối ưu nhất cho các chủ doanh nghiệp đã, đang và sắp tham gia lĩnh vực kinh doanh thẩm mỹ tại Việt Nam.