Bảo trì - bảo hành

BẢO TRÌ - BẢO HÀNH

Nhằm đảm bảo chất lượng và sự hoạt động liên tục, hiệu quả của các sản phẩm đã cung cấp cho khách hàng cũng như hỗ trợ khách hàng về mặt kỹ thuật của tất cả các loại thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao, H&A đã đầu tư một trung tâm dịch vụ kỹ thuật chuyên dụng.

Trung tâm có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng, phân công kỹ sư hỗ trợ các cấp, theo dõi quản lý và quá trình xử lý các vấn đề kỹ thuật của máy móc thiết bị công nghệ cao. 

Các nhân viên chuyên trách phụ trách toàn bộ quy trình vận hành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và đội ngũ kỹ sư lành nghề của H&A được tổ chức phân công trực hỗ trợ khách hàng theo các khu vực với mức độ ưu tiên và độ sẵn sàng cao nhất tất cả các ngày trong tuần và các giờ trong ngày