tuyen-dung

Chính sách đãi ngộ

Công ty luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của nhân viên.
       Cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên. Thu nhập  luôn xứng đáng với năng lực và sự cống hiến, chúng tôi sẵn sàng trả mức thu nhập hấp dẫn đối với nhân viên và tin rằng đây là động lực mạnh mẽ giúp nhân viên yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài. 
       Công ty chi trả thu nhập cho nhân viên theo nguyên tắc đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, phù hợp với trình độ, năng lực, mức độ đóng góp cống hiến của mỗi thành viên dựa trên cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc.
Chính sách nhân sự hấp dẫn là yếu tố quan trọng làm nên vị trí, sức cạnh tranh của thương hiệu tuyển dụng công ty.

Văn hóa công ty

Công ty luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của nhân viên.
       Cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên. Thu nhập  luôn xứng đáng với năng lực và sự cống hiến, chúng tôi sẵn sàng trả mức thu nhập hấp dẫn đối với nhân viên và tin rằng đây là động lực mạnh mẽ giúp nhân viên yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài. 
       Công ty chi trả thu nhập cho nhân viên theo nguyên tắc đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, phù hợp với trình độ, năng lực, mức độ đóng góp cống hiến của mỗi thành viên dựa trên cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc.
Chính sách nhân sự hấp dẫn là yếu tố quan trọng làm nên vị trí, sức cạnh tranh của thương hiệu tuyển dụng công ty.
scroll